B-kortin kaikki kustannukset

 B-kortin kustannukset kaikki vaiheet yhteen laskettuna

Allamainitut hinnat sisältävät lakisääteiset minimiopetusmäärät, oppiskelumateriaalit ja ensimmäisen ajotutkinnon.
Katso opetusäärät kurssikohtaisesta hinnastostamme.

       

Kustannuksen laatu

ei mitään korttia alla

alla AM-kortti

alla A1-kortti

Perusvaiheen kurssimaksu 1 590,00 €  1 500,00 €  990,00 €
Perusvaiheen ratamaksu 50,00 €  50,00 €  50,00 €
Ajovarman lupa- ja tutkintomaksut  136,00 €  136,00 € 136,00 €
Pimeällä ajon kurssimaksu 90,00 €  90,00 €   90,00 €
Harjoitteluvaiheen kurssimaksu  180,00 €  180,00 €  180,00 €
Syventävän vaiheen kurssimaksu 280,00 € 280,00 € 280,00 €
Syventävän vaiheen ratamaksu 80,00 € 80,00 € 80,00 €
       
Yhteensä 2 406,00 € 2 316,00 € 1806,00 €
       

Mahdolliset muut kustannukset

     
 Perumaton ja käyttämätön ajotunti  37,50 €    
Lisäajotunnit á 50 min 75,00 €    
Auton käyttö uusintatutkinnossa 75,00 €    
 Tutkintomaksu Ajovarmalle teoriakokeen uusinnasta  31,00 €    
 Tutkintomaksu Ajovarmalle ajokokeen uusinnasta  65,00 €    
Auton käyttö syventävän vaiheen rataopetuksessa 80,00 €    
Passikuvien hankinta lupahakemukseen noin 10 – 20 €    
Lääkärintodistuksen hankinta lupahakemukseen alkaen 40 €    
       
Huom! Hinnat voimassa toistaiseksi, muutokset mahdollisia    
Hinnoittelussa noudatetaan kunkin kurssin suorittamisen aikaan voimassa olevaa hinnastoa, ei perusvaiheen aloittamisen aikaan voimassa olevaa hinnastoa.